ROZSTRZYGNIĘCIE MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PT. „DBAM O PRZYSZŁOŚĆ Z OZE”

Oddział Odnawialnych Źródeł Energii, Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie był organizatorem międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. ,,Dbam o przyszłość z OZE”. Konkurs miał na celu zwiększenie świadomości ekologicznej wśród...