Otagowano: innowacja pedagogiczna

INNOWACJA PEDAGOGICZNA – WIELKA PRZYGODA Z LAPBOOKIEM

W roku szkolnym 2022/2023 w klasie I realizowana jest innowacja pedagogiczna „Wielka przygoda z lapbookiem”.   Innowacja pedagogiczna zrodziła się z poszukiwania skutecznego i ciekawego sposobu, w jaki możemy przekazać uczniom wiedzę. Jednym z najlepszych sposobów jest stosowanie metod aktywizujących....

KSIĄŻKI Z KUFERKA MOJEJ BABCI – INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLAKÓW

W roku szkolnym 2022/2023 w oddziałach przedszkolnych „Pszczółki” i „Sówki” realizowana będzie innowacja pedagogiczna pt. „KSIĄŻKI Z KUFERKA MOJEJ BABCI”. Celem innowacji jest: wyeksponowanie zasobów biblioteki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem najstarszych wydań popularnej literatury...

Innowacja pedagogiczna „Jesteśmy Eko-Logiczni”

Osoba odpowiedzialna za innowację: Monika Pasieczna- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.  Adresaci innowacji: uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach.  Realizacja innowacji: w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych z edukacji przyrodniczej.  Niniejsza innowacja jest zgodna z kierunkiem polityki...

Innowacja pedagogiczna „Młody Patriota”

W roku szkolnym 2021/2022 nasza biblioteka realizuje innowację „MŁODY PATRIOTA”.  Osoba odpowiedzialna za innowację: Monika Pasieczna- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel bibliotekarz.  Adresaci innowacji: uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach.  Niniejsza innowacja jest zgodna z...