INNOWACJA PEDAGOGICZNA – WIELKA PRZYGODA Z LAPBOOKIEM

W roku szkolnym 2022/2023 w klasie I realizowana jest innowacja pedagogiczna „Wielka przygoda z lapbookiem”.   Innowacja pedagogiczna zrodziła się z poszukiwania skutecznego i ciekawego sposobu, w jaki możemy przekazać uczniom wiedzę. Jednym z najlepszych sposobów jest stosowanie metod aktywizujących. To one pobudzają uczniów do działania i lepszego przyswajania zdobytych umiejętności.    Lapbook to  rodzaj teczki tematycznej i obrazkowej mapy myśli, w której  umieszcza się …

Innowacja pedagogiczna „Jesteśmy Eko-Logiczni”

Osoba odpowiedzialna za innowację: Monika Pasieczna- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.  Adresaci innowacji: uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach.  Realizacja innowacji: w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych z edukacji przyrodniczej.  Niniejsza innowacja jest zgodna z kierunkiem polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.  Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata jest postępująca degradacja środowiska naturalnego. Człowiek, wraz z rozwojem …

Innowacja pedagogiczna „Młody Patriota”

W roku szkolnym 2021/2022 nasza biblioteka realizuje innowację „MŁODY PATRIOTA”.  Osoba odpowiedzialna za innowację: Monika Pasieczna- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel bibliotekarz.  Adresaci innowacji: uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach.  Niniejsza innowacja jest zgodna z kierunkiem polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.  Biblioteka szkolna jest miejscem, gdzie w szczególny sposób można realizować cele nie tylko …