Historia szkoły w Kaczórkach sięga czasów powstania II Rzeczypospolitej. Archiwa podają, że szkoła: ”Przejęta przez rząd polski w dniu 1 listopada 1917 roku jako 1 klasowa szkoła mieszana. Orzeczeniem z dnia 17 maja 1926 roku No 4727 zorganizowana jako szkoła publiczna. „Orzeczeniem z dnia 25 września 1918 roku No 1352 przemianowana na szkołę Kaczórkowską”. Pierwszą udokumentowaną nauczycielką była Maria Lachęndrówna za mężem Rosadzińska (pisownia oryginalna), „zamianowana” 1 stycznia 1917r. i pracowała do dnia 1 września 1922r. Następnie funkcje nauczycieli pełnili: Maria Grikowska, Stanisław Hejnar,Maria Kosecka, Helena Neyssowa, Mieczysława Ptańkówna. Tyle podają archiwa…

Dalsze dzieje naszej szkoły odtwarzane są na podstawie byłych jej uczniów, mieszkańców tutejszej okolicy. Szkoła wielokrotnie zmieniała swoją siedzibę. Były to mieszkania prywatne w miejscowościach Hutki i Kaczórki. Pojawiają się nazwiska ich właścicieli: Adam Zub na „Zadworze” w Hutkach, Jan Mielnicki, inny Mielnicki, Tytuła,  Antoni Zawiślak, Gajewski. Przez kilka następnych lat szkoła mieściła się w tzw. Świetlicy – byłej leśniczówce Fudakowskich. Przez cały ten czas, do wybuchu wojny szkoła była prowadzona przez jednego lub dwóch nauczycieli o jednym lub dwóch oddziałach. Oprócz wcześniej wymienionych zapamiętano nazwiska Julii Paczos, Jana Paula, Anieli Pirożanki. W czasie wojny szkoła nie funkcjonowała przez jeden rok szkolny 1940/41. Po jej zakończeniu szkoła została przeniesiona do budynku Pani Anny Gałaszewskiej, gdzie funkcjonowała przez prawie 20 lat.
W 1944 roku do szkoły zapisano176 dzieci, a stopień organizacyjny wzrósł do rangi szkoły siedmioklasowej o trzech siłach. Pierwszymi nauczycielkami były oprócz wspomnianej Anieli Piróg – Janina Ziętek i Janina Stefanek.

W następnych latach funkcje kierowników szkoły pełnili kolejno: Jan Ślepokura, Weronika Tłuczek, Czesław Garbula i od 1956 roku pan Czesław Senderek – inicjator budowy budynku obecnej szkoły. Głównymi inicjatorami budowy nowej szkoły oprócz kierownika szkoły byli: Wacław Lis, Stanisław Juszczak z Kaczórek oraz Jan Jędruszczak i Jan Kusiak z Hutek. Prace przygotowawcze i pomocnicze budowy kilkakrotnie zmieniano jej plany, kilkakrotnie zmieniał się Społeczny Komitet Budowy Szkoły.
Kolejno na jego czele stawali: Wacław Lis, Stanisław Kurantowicz, Jan Kusiak. Pomimo tych wszystkich zawirowań, budowa systematycznie się posuwała i na wiosnę w kwietniu 1962 roku rozpoczęto naukę w budynku nowej szkoły. Oficjalne otwarcie szkoły połączone zostało z inauguracją roku szkolnego 1962/63. W uznaniu zasług w jej budowie mieszkańców obu miejscowości otrzymała nazwę „Szkoła Podstawowa w Hutkach – Kaczórkach.”

Pan Czesław Senderek pełnił funkcję dyrektora do 1973 roku, następnie funkcję tą objął aż do 1999 roku pan Czesław Paszko.

W dniu 30 września 2001r. odbyła się uroczystość nadania imienia naszej szkole. Naszym patronem jest Armia Krajowa. Na święto przybyli przedstawiciele organów prowadzących i nadzorujących szkołę,  poczty sztandarowe,  bardzo wielu mieszkańców okolicznych miejscowości oraz zaproszeni goście.

Mszę św. celebrował ks. prałat Roman Marszalec proboszcz parafii Krasnobród wraz z proboszczem parafii Bondyrz ks. Pawłem Słonopasem, homilię wygłosił ks. Stanisław Gliniak.

Mszę odprawiono na ołtarzu polowym, pożyczonym specjalnie na tę uroczystość z muzeum Armii Krajowej w Bondyrzu. Ołtarz polowy jest z okresu przedwojennego, należał do Armii Krajowej. Po nabożeństwie nastąpiło poświęcenie sztandaru i przekazanie go dyrektorowi szkoły, nauczycielom, rodzicom i uczniom.

Uroczystości towarzyszyła orkiestra i kompania reprezentacyjna 3 Brygady Obrony Terytorialnej w Zamościu.

 

 

 

Uroczystość odsłonięcia pomnika w hołdzie poległym Żołnierzom Armii Krajowej odbyła się 5 października 2008 r. Na święto przybyli przedstawiciele organów prowadzących i nadzorujących szkołę, poczty sztandarowe, bardzo wielu mieszkańców okolicznych miejscowości oraz zaproszeni goście.

Mszę św. celebrował biskup Mariusz Leszczyński w towarzystwie proboszcza parafii Bondyrz ks. Pawła Słonopasa, homilię wygłosił ks. Stanisław Gliniak.

Uroczystości towarzyszyła orkiestra i kompania reprezentacyjna 3 Brygady Obrony Terytorialnej w Zamościu.

 

 

 

 

 

 

 

 

W latach 1999 – 2010 miały w szkole miejsce większe i mniejsze remonty i usprawnienia: powstała nowoczesna kotłownia gazowa, wyremontowano poddasze pod potrzeby zerówki, biblioteki i kuchni, wyremontowano i wyposażono kolejne klasy w tym pracownię komputerową, wymieniono okna oraz ułożono płytki na korytarzu i w klasach.

Wyremontowano szkole boisko, powstał szkolny amfiteatr i plac zabaw.

W latach 2010 – 2012 szkoła została rozbudowana oraz gruntownie wyremontowano poddasze. Nowe skrzydło szkoły od północy to trzy sale lekcyjne, przestronny korytarz, a od strony południowej klatka schodowa oraz toaleta dla niepełnosprawnych. Zostały ocieplone ściany, wymiano dach i kominy, powstała nowoczesna biologiczna oczyszczalnia ścieków i przy okazji remontu drogimi wojewódzkiej wybudowano zatokę autobusową. Na nowym poddaszu mieści się oddział zerowy z toaletą dla dzieci, przestronna klasa, oraz dwa pomieszczenia biurowe.