Dokumenty dotyczące rekrutacji można pobrać z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej. 

Wypełnione i podpisane dokumenty można składać bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub zeskanowane przesłać na adres e-mail szkoły: kontakt@spkaczorki.pl 

W sprawie rekrutacji można kontaktować się na numer: 84 660 75 90 oraz na adres e-mail szkoły: kontakt@spkaczorki.pl