WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

Informatyka – wymagania edukacyjne – klasa VII

Język angielski – wymagania edukacyjne – klasa VIII

Język angielski – wymagania edukacyjne – klasa VII

Język angielski – wymagania edukacyjne – klasa VI

Język angielski – wymagania edukacyjne – klasa V

Język angielski – wymagania edukacyjne – klasa IV

Wymagania i kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII      w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach

Wymagania edukacyjne z techniki

Szkoła Podstawowa w Kaczórkach Przedmiotowy System Oceniania z matematyki

Wymagania z języka polskiego w roku szkolnym 2023/2024

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne z przedmiotu PLASTYKA Klasy IV-VII

 WYMAGANIA EDUKACYJNE –  MUZYKA 

Wymogi edukacyjne i kryteria oceniania ucznia klasy pierwszej Nowy Elementarz Odkrywców

Kryteria oceniania na lekcjach fizyki w klasie ósmej w Szkole Podstawowej w Kaczórkach rok szkolny 2023/2024 klasa 8

Kryteria oceniania na lekcjach fizyki w klasie siódmej w Szkole Podstawowej w Kaczórkach rok szkolny 2023/2024 klasa 7

Kryteria oceniania ucznia klasy drugiej

Kryteria oceniania ucznia klasy trzeciej