Statut Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach