APEL KURATORA OŚWIATY DO RODZICÓW, OPIEKUNÓW I UCZNIÓW