NOWY ADRES E-MAIL

UWAGA! Nowy adres e-mail szkoły to: kontakt@spkaczorki.pl