Otagowano: wyniki klasyfikacji

WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ

Przedstawiam wyniki klasyfikacji rocznej,  niezwykle cieszymy się, że wszyscy uczniowie otrzymali promocję do kolejnych klas a 14 z nich ukończyło szkołę. Wśród uczniów klas I – III wyróżniono 23 uczniów a w grupie IV...