17 Nisan 2015 r. Bilgoraj yılında Zamosc Eğitim Kütüphane ve iştirakleri olarak, Hrubieszow ve Tomaszow Lubelski sınıflar I-III okullar öğrenciler için „sen … biliyor musunuz” yarışması okuyucu ilk aşamasını gerçekleştirdi.
Yarışma 117 öğrenci katıldı. Katılımcılar vardı bilinen masalların eserlerinin bilgisini gösterebilecekleri testi çözme görevi için puanlanacak maksimum puan 33’dür.

Okulumuz tarafından temsil edildi
, Küba yarışma Bayan Marzena Przytuła için hazırladı 32 sayı attı Sınıf II Koscik James;
30 puan kazandı da Sınıf III ile 26 puan kazandı Sınıf III Jarszak Kral ve Jackdaw Natalia, yarışma Anna SZKALUBA için hazırlanan kızlar.

İkinci aşamada 31-33 puan alan öğrenciler kalifiye oldular. Yarışmanın ikinci aşaması 24 Nisan 2015 saat 11.00’de Zamość, ul. Pedagoji Kütüphanesi’nde gerçekleşecek. Sienkiewicza 5.

Jakub Kościk okulumuzu gururla temsil etti, yarışmada yer aldığın için teşekkür etti.