10 czerwca 2015 roku w naszej szkole odbył się XII Festiwal Piosenki Ekologicznej. Patronat nad festiwalem objęli: Starosta Powiatu Zamojskiego, Burmistrz Krasnobrodu oraz Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Terenowy w Zamościu.

Cel konkursu były jasne, rozbudzić zamiłowanie do śpiewania, rozbudzać i rozwijać wrażliwość artystyczną, popularyzować treści ekologiczne a także kształtować właściwe postawy wobec otaczającej nas przyrody.

 

Artyści prezentujący swoje talenty podzieleni byli na dwie grupy wiekowe młodsi i starsi oraz kategorie soliści i zespoły. Uczniowie poza doskonałym przygotowaniem prezentowanych utworów zadbali również o odpowiedni, ekologiczny ubiór, oraz rekwizyty, tutaj słowa podziękowań dla wszystkich opiekunów przygotowujących dzieci do występów.

Jury miało bardzo trudną pracę, wśród wszystkich pięknych występów wybrać te najpiękniejsze. I tak wyłoniono zwycięzców.

Najprzyjemniejszym konkursem był jednak konkurs na najfajniejszy zespół który wybrała publiczność, a zespłem tym bezapelacyjnie został zespół RETRO z Kalinowic.

Dziękujemy wszystkim za udział w festiwalu i do zobaczenia w przyszłym roku na XIII Festiwalu Piosenki Ekologicznej w Kaczórkach 2016

Zdjęcia z festiwalu zobaczyć można tutaj.