Dyrektor i Grono Pedagogiczne wyrażają gorące i serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom za zaangażowanie społeczne i wkład pracy na rzecz naszej szkoły. Życzymy wszystkim rodzicom wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.