Najlepsi uczniowie

W dniu 28.01.2016 r. odbyło się klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej.

Przedstawiamy najlepszych uczniów pierwszego półrocza:

 

Najlepsi uczniowie klas I – III

Kl. I a (według kolejności alfabetycznej)

Magdalena Glen

Kinga Gontarz

Martyna Kukiełka

Kl. I b (według kolejności alfabetycznej)

Julia Dobek

Agnieszka Głąb

Szymon Kościk

Kl. II (według kolejności alfabetycznej)

Alicja Buryło

Jakub Hajdamaszek

Karol Nizio

Piotr Roczkowski

Hanna Studnicka

Bartek Wileński

Krzysztof Zub

Kl. III (według kolejności alfabetycznej)

Aleksandra Buczak

Jakub Koscik

Natalia Kowalczuk

Anna Szpyra

Katarzyna Ścirka

Najlepsi uczniowie klas IV- VI , którzy uzyskali średnią ocen 4,75 i wyżej:

I miejsce: średnia5,09

Dominika Korga kl.VI

II miejsce: średnia 5.0

Daria Gontarz kl. VI

Konrad Teterycz kl. V

Ziemowit Olinkiewicz kl. VI

III miejsce: średnia 4,82

Oliwia Dobek kl. IV

Marcel Szpyra kl. V

IV miejsce: średnia 4,81

Aleksandra Roczkowska kl. VI

Gratulujemy uczniom oraz rodzicom.