Pamięci św. Jana Pawła II poświęcona była uroczystość, która odbyła się 7.04.2016r.

Pięknie przybliżyły postać Wielkiego Polaka dzieci z klasy Ia., pod kierunkiem pani Anny Szkałuba. Potem odbył się konkurs piosenki religijnej, szczególną oprawę tej części zawdzięczamy księdzu Tomaszowi Turkowi.

Za wzruszające przeżycia serdecznie dziękujemy także scholi , która działa przy parafii w Bondyrzu.

Zdjęcia zobaczyć można klikając tutaj