Kaczórki, 27 września 2019r.

27.09.2019r. w 80. rocznicę powstania Służby Zwycięstwu Polski, tajnej organizacji niepodległościowej stanowiącej zaczątek Polskiego Państwa Podziemnego, uroczyście obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły. Udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych to wyraz wdzięczności dla Polskiego Państwa Podziemnego, wyraz pamięci o tym, że z ofiary przeszłych pokoleń powstało niepodległe państwo, w którym nasi uczniowie mogą uczyć się i bawić.

W doniosłym święcie uczestniczyli zaproszeni goście:

Kombatanci, Żołnierze  ŚZŻ AK Okręg Zamość: pan Józef Łaba, pan Józef Konopka, pan Eugeniusz Stąsich, pan Franciszek Duda, pan Józef Kasprzyk, pan Antoni Zub oraz pan Marian Nowak;

Pani Monika Żur- Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie;

Pani Agnieszka Adamczuk- Radna powiatu zamojskiego;

Pan Artur Piaseczny- Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Powiatu Zamojskiego;

Gospodarz gminy, pan Kazimierz Misztal Burmistrz Krasnobrodu;

Pani Elżbieta Działa- Dyrektor Zespołu Szkół w Krasnobrodzie;

Pani Krystyna Czapla- Zastępca Dyrektora Szkół w Krasnobrodzie;

Pani Małgorzata Kawałek- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego;

Pani Barbara Kowal- Dyrektor Sanatorium w Krasnobrodzie;

Pani Urszula Czapla- Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce;

Pani Zofia Podolak z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie;

Sołtysi wsi Kaczórek, Hutek;

Nauczyciele emeryci;

Poczty sztandarowe  ŚZŻ AK oraz szkół z terenu gminy;

Opiekę duchową obchodów święta sprawował  ksiądz Artur Sokół – Proboszcz parafii w Bondyrzu.

Obchody rozpoczęła zbiórka Pocztów Sztandarowych, które poprowadziły uczestników uroczystości na mszę świętą. Ksiądz Proboszcz wygłosił piękną homilię. Złożenie wiązanek i modlitwa pod pomnikiem to kolejny ważny punkt obchodów święta.

Ojczyzna, to słowo jest nam Polakom szczególnie drogie a pamięć o jej bohaterach jest naszym obowiązkiem z takim przesłaniem wystąpili uczniowie klas VII i VIII przedstawiając uroczystą akademię „Apel poległych”, przygotowaną przez panią Katarzynę Buczak.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w uświetnienie i przygotowanie święta.