W związku z
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 9.04.2020 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Wobec braku możliwości określenia, do jakiego momentu konieczne będzie utrzymanie ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłużyło terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia

26 kwietnia 2020 r.

 

 Z serdecznym pozdrowieniem i życzenia dobrego zdrowia

Elżbieta Zub

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach