Jan Paweł II

100. ROCZNICA URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

18 maja przypada 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Jest to data ważna dla nas wszystkich, dlatego krótkie przypomnienie faktów z życia NASZEGO ŚWIĘTEGO.

Przyszły papież urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku, pierwsze lata życia spędził w skromnej kamienicy przy ulicy Kościelnej 7.Podczas chrztu nadano mu imiona Karol Józef. 

Szkołę podstawową Karol Wojtyła ukończył w 1929 roku, a średnią w 1938 r. i przeniósł się do Krakowa tam rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Po wybuchu wojny przerwał studia,  w latach 1940 – 1941 pracował fizycznie  w kamieniołomie i zakładach chemicznych. Jesienią 1942 roku Karol Wojtyła wstąpił do Krakowskiego Seminarium Duchownego. 1 listopada 1946 otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Adama Sapiehy, w następnych latach wyjeżdża do Rzymu na studia teologiczne, a w 1948 r. rozpoczyna pracę kapłańską w parafii Niegowić koło Bochni. 
Studiuje równolegle na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i uzyskuje doktorat z teologii moralnej. 

Od 1951 r. wykłada etykę społeczną w seminarium duchownym oraz pracuje na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 4 lipca 1958 Karol Wojtyła zostaje mianowany biskupem tytularnym, a 28 września 1958 konsekrowany na biskupa.

Kolejny etap w życiu przyszłego papieża to 30 grudnia 1963 nominacja na arcybiskupa metropolitę krakowskiego. 29 maja 1967 zostaje mianowany kardynałem. 16 października 1978 zostaje wybrany papieżem i przyjmuje imię Jan Paweł II (w momencie wyboru na urząd miał zaledwie 58 lat –został najmłodszym papieżem w historii Kościoła).

13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie turecki zamachowiec dwukrotnie raził papieża z pistoletu. Świadkami zamachu były miliony wiernych przed telewizorami. Operacja ratująca mu życie trwała kilka godzin. Odwiedził później zamachowca w więzieniu – wybaczył mu i poświęcił modlitwę. Prawdopodobnie zamach ten był jedną z przepowiedni fatimskich.

Zmarł 2 kwietnia 2005 r. o godzinie 21.37. Świat pogrążył się w żałobie. Pogrzeb Papieża odbył się 8 kwietnia. W uroczystościach pogrzebowych na placu św. Piotra uczestniczyło 300 tysięcy wiernych. Dwa miliardy osób oglądało transmisję z ich przebiegu w telewizji. Trumna z ciałem spoczęła w podziemiach bazyliki św. Piotra.

Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat i 5 miesięcy (trzeci pod względem długości w historii). Papież Polak wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie, przyczynił się do obalenia systemu komunistycznego, podróżował z orędziem pokoju po całym świecie, bronił praw rodziny i dzieci nienarodzonych, troszczył się o ubogich, chorych i starszych, zainicjował Światowe Dni Młodzieży, ogłosił nowy Kodeks Prawa Kanonicznego oraz Katechizm Kościoła Katolickiego, zawierzył cały świat Matce Bożej oraz Bożemu Miłosierdziu, spotykał się z wyznawcami różnych wyznań i religii.

Jan Paweł II odbył 104 podróże zagraniczne odwiedzając wszystkie zamieszkałe kontynenty (w tym 9 do Ojczyzny), odwiedził 129 krajów, beatyfikował 1340 osób i kanonizował 483 (więcej niż wszyscy jego poprzednicy w okresie pięciu poprzedzających wieków).

W roku 2009 papież Benedykt XVI podpisał dekret uznający heroiczność cnót Jana Pawła II, który był równoznaczny z zamknięciem zasadniczej części jego procesu beatyfikacyjnego. Kanonizacja papieża-Polaka odbyła się w niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 r. w Rzymie, został ogłoszony patronem rodzin.

                                                                                                                    Monika Pasieczna

Jan Paweł II