Dnia 5 maja 2022r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, klasa II i III pod opieką pań: Ewy Adamowicz i Moniki Pasiecznej,  przygotowała montaż słowno-muzyczny o patriotycznej wymowie. Apel rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu państwowego i szkolnego. Zaprezentowano historię i znaczenie konstytucji, przypomniano uczniom ważne fakty z historii Polski. Oczywiście nie zabrakło także odświętnych strojów i wyeksponowania symboli narodowych.