OPŁATY ZA WYŻYWIENIE W MIESIĄCU

Grudniu 2022r.

Pełny obiad – 80,00 zł

Zupy – 32,00zł

Drugie danie – 56,00 zł

Wpłaty za wyżywienie dokonywane mogą być wyłącznie na konto do 10 każdego

miesiąca na adres : Zespół Szkół w Krasnobrodzie
nr konta 14 9639 0009 2002 0058 8276 0003

W tytule przelewu proszę podać :

-imię i nazwisko ucznia korzystającego z wyżywienia,

-szkoła ( Szkoła Podstawowa w Kaczórkach)

– miesiąc za który jest opłata ( grudzień )

Przypominamy o konieczności zgłaszania nieobecności ucznia na obiadach !