OPŁATY ZA WYŻYWIENIE W MIESIĄCU

październik 2023r.

Pełny obiad – 110,00 zł

Zupy – 44,00 zł

Drugie danie – 77,00 zł

Wpłaty za wyżywienie dokonywane mogą być wyłącznie na konto do 10 każdego miesiąca na adres :

Zespół Szkół w Krasnobrodzie nr konta 14 9639 0009 2002 0058 8276 0003

W tytule przelewu proszę podać :

-imię i nazwisko ucznia korzystającego z wyżywienia,

-szkoła ( Szkoła Podstawowa w Kaczórkach)

– miesiąc za który jest opłata ( październik )

Przypominamy o konieczności zgłaszania nieobecności ucznia na obiadach !