OPŁATY ZA WYŻYWIENIE W MIESIĄCU

lutym 2024r.

Pełny obiad – 70,00 zł

Zupy – 28,00 zł

Drugie danie – 49,00 zł

Wpłaty za wyżywienie dokonywane mogą być wyłącznie na konto do 10 każdego miesiąca na adres: Zespół Szkół w Krasnobrodzie
nr konta 14 9639 0009 2002 0058 8276 0003

W tytule przelewu proszę podać:

– imię i nazwisko ucznia korzystającego z wyżywienia

– szkoła (Szkoła Podstawowa w Kaczórkach)

– miesiąc za który jest opłata (luty)

Przypominamy o konieczności zgłaszania nieobecności ucznia na obiadach!