Zdjęcia z wernisażu prac plastycznych uczennicy klasy szóstej Laury Kawki i rozstrzygnięcie Konkursu Czytelniczego „Czy znasz…?”