HYMN SZKOŁY

Szkołę naszą lubimy | a C

Dumnie sztandar wznosimy, | a A7

Co żołnierzy wysławia AK. | d a

Dzielnie oni walczyli, | | A7 d

Oni przykładem byli | | a

Jak Ojczyznę miłować się ma! |bis (i następnie) | E7 a

Honor, Bóg i Ojczyzna

To Akowców spuścizna,

Pokazali jak wiernymi być.

My też Polskę kochamy.

Dziś przysięgę składamy,

Ideały AK będą żyć!

W szkole zdobywasz wiedzę,

Umiesz pomóc koledze

I wiesz skąd wzór i siłę masz brać,

To akowcy sprawiają,

Polskę w nas wykuwają

Patron szkoły wciąż swą trzyma straż!

Spod sztandaru tej szkoły

Wyjdą orły, sokoły,

Co dla Polski pracować dziś chcą,

Bo ta szkoła kolego

Ma patrona takiego,

Który zawsze zwycięstwo Ci da!

 

melodia tradycyjna, dobrana:

Katarzyna Buczak

słowa:

Elżbieta Zub