23 października 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach odbył się Jesienny Konkurs Recytatorski. 

 

Organizatorem konkursu była Szkolna Biblioteka prowadzona przez nauczycieli bibliotekarzy panie : Irenę Kozłowską oraz Monikę Pasieczną. Głównymi celami jakie przyświecały organizatorkom były: propagowanie piękna poezji, doskonalenie umiejętności recytatorskich i aktywizowanie miłośników poezji.

Konkurs adresowany był do uczniów oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I – VII. Zmaganiom recytatorskim czoła stawiło 12 uczniów oddziału przedszkolnego oraz 34 uczniów z klas I – VII. Wszystkim uczestnikom bacznie przyglądało się i oceniało jury w składzie: dyrektor Elżbieta Zub, pani  Katarzyna Buczak, pan  Mateusz Krawiec i ksiądz Paweł Zawada. Oceniane były następujące elementy: wybór i dobór tekstu, dostosowanie tekstu do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora, kultura słowa, interpretacja utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Po wysłuchaniu interpretacji wierszy we wszystkich kategoriach wiekowych, jury przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

Nagrodzone zostały wszystkie przedszkolaki, które nie tylko wierszami ale także strojem i rekwizytami pomagały sobie w interpretacji utworów.

W grupie młodszej:

I miejsce – ex aequo Paulina Romaszko kl. I i Martyna Kukiełka kl. III

II miejsce – ex aequo Julia Dobek kl. II i Szymon Kościk kl. III

III miejsce – Oliwier Holko kl. I, Mikołaj Hajdamaszek kl. II oraz Magdalena Gleń kl. III

W grupie starszej:

I miejsce – ex aequo Wiktoria Fila kl. VI i  Gabriela Pupiec kl. VII

II miejsce – ex aequo Anna Szkałuba kl. V i Alicja Buryło kl. IV

Doceniając starania uczestników, jury przyznało również wyróżnienia za pięknie przeczytane wiersze. Wyróżnienia takie otrzymali: Dawid Podolak kl. VI, Aleksandra Buczak kl. V oraz Leszek Dobek kl. VII.

Organizatorzy pragną podziękować prowadzącym konkurs uczennicom klasy VII,  Sandrze Szczerbińskiej i Marcie Wróbel.