O nas

Jesteśmy grupą językowych entuzjastów. Język angielski nie jest dla nas tylko martwym wpisem w podziale godzin, ale źródłem pasji,  inspiracji i pomysłem na spędzanie czasu. Jak każda pasja, która inspiruje życie człowieka, tak i nasza wymaga pielęgnowania. My pielęgnujemy naszą pasję do języka angielskiego poprzez zgłębianie jego tajników, poprzez używanie języka i obcowanie z językiem w jego naturalnym kontekście.  Wiemy i zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że nauka to ciężka, ale owocna praca. Jest to praca, która daje wspaniałe efekty. Jak powiedział Konfucjusz: „Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu.” My jesteśmy grupą ludzi, którzy patrzą na naukę języka jako przepustkę do ciekawego i inspirującego dorosłego życia. Nawet jeśli nie zwiążemy swojego zawodowego życia z tym językiem, to poszukiwanie swojego miejsca i pasji w życiu jest dla nas wspaniałym zajęciem.

Nauka jest dla wszystkich. Języki obce są dla wszystkich. Warto jest poszukiwać i uczyć się. Powodzenia!

My jesteśmy Kołem Językowo-Translatorskim Loquela. Skład grupy stanowią: Aleksandra Buczak, Anna Szpyra, Wiktoria Kniaź, Leszek Dobek, Marcel Szpyra i Konrad Teterycz. Opiekunem grupy jest Mateusz Szmidt. Zmagając się z tłumaczeniami jednocześnie uczymy się języka w jego naturalnym kontekście i naturalnej formie. Zapraszamy do odwiedzania naszej zakładki.

 

About us

We are a group of language enthusiasts. For us, English is so much more than just an empty entry in a school timetable. We see it as a source of inspiration, passion and a leisure choice. As every passion ours needs to be nurtured and cherished as well. We nurture our enthusiasm by using the language in its natural context, by investigating its deepest secrets. We are very well aware of the fact that learning is a difficult but rewarding undertaking. It is an effort which repays abundantly. Confucius once said: “Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.” Following the saying, we see English as a pass to an interesting and inspiring adult life. As probable as it may be that we decide not to tie our professional lives with the language, it is the very quest for a life passion that we find most fascinating.

Knowledge is for all. Foreign languages are for all. To learn and to seek is definitely worthwhile. Good luck!

We are Loquelaa language-translation group. The group are: Aleksandra Buczak, Anna Szpyra, Wiktoria Kniaź, Leszek Dobek, Marcel Szpyra i Konrad Teterycz. The counsellor of the group is Mateusz Szmidt. As we render texts we learn the language in its natural form and context. Visit our webpage.