Nasz szkoła wspiera inicjatywę Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”. Włączamy się w zbiórkę funduszy na budowę „RODZINNEGO DOMU”- kompleksu terapeutyczno- opiekuńczego dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami, który powstanie przy ulicy Kresowej w Zamościu.

W naszej szkole już pomagamy, członkowie Szkolnego Koła Caritas oraz Szkolnego Wolontariatu, zbierają pieniądze do przeznaczonych na ten cel puszek.

W niedzielę 24 marca 2019r. nasi wolontariusze z opiekunami, będą zbierać fundusze po mszach św. w kościele w Bondyrzu oraz w Podzamku.

Każdy może pomóc, więc pomagajmy.