Wypełnioną i podpisaną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach można złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub wypełnioną i podpisaną deklarację zeskanować i przesłać na adres e-mail szkoły: spkaczorki@interia.pl

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (pobierz)

Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach na rok szkolny 2021/2022 (pobierz)