PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej można złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub wypełniony i podpisany wniosek zeskanować i przesłać na adres e-mail szkoły: spkaczorki@interia.pl

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej (pobierz)