REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Zakończony został pierwszy etap rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach.

Komisja rozpatrzyła 47 wniosków kandydatów na 50 miejsc, wszyscy zostali przyjęci.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.