Oddział Odnawialnych Źródeł Energii, Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie był organizatorem międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. ,,Dbam o przyszłość z OZE”. Konkurs miał na celu zwiększenie świadomości ekologicznej wśród uczniów województwa lubelskiego oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne. Uczniowie naszej szkoły bardzo trafnie przedstawili korzyści wynikające ze stosowania odnawialnych źródeł energii, a prace były bardzo ciekawe, kreatywne i inspirujące.

Spośród 400 nadesłanych prac z województwa lubelskiego wyróżnienie w kategorii klas I-IV otrzymał uczeń  Oliwier Kozłowski z kl. II  Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach.

Gratuluję  sukcesu!

wychowawczyni

Anna Adamowicz