W roku szkolnym 2022/2023 w oddziałach przedszkolnych „Pszczółki” i „Sówki” realizowana będzie innowacja pedagogiczna pt. „KSIĄŻKI Z KUFERKA MOJEJ BABCI”. Celem innowacji jest:

  • wyeksponowanie zasobów biblioteki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem najstarszych wydań popularnej literatury dziecięcej,
  • kształcenie nawyków czytelniczych przedszkolaków,
  • wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci,
  • rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie,
  • wzbogacenie słownictwa i wiedzy ogólnej
  • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć,
  • budzenie w dzieciach szacunku dla książek.

Innowacja realizowana będzie poprzez wspólne czytanie i rozmowy na temat przeczytanych książek.

Zorganizowane zostaną spotkanie z autorami i pisarkami tworzącymi literaturę dla dzieci. Dzięki temu nawiązana zostanie współpraca z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Ponadto zorganizowana zostanie wystawa najstarszych wydań książek z zasobów biblioteki szkolnej. Pod koniec realizacji projektu przedszkolaki zachęcone zostaną do stworzenie prac plastycznych na temat przeczytanych książek. Całość zwieńczona będzie konkursem plastyczny pt. „Moja ulubiona książka z kuferka babci” oraz wystawą prac plastycznych.

Czas realizacji: październik 2022 r. – czerwiec 2023 roku.

Osoby realizujące innowację:

D. Pryciuk , K. Nowosad, B. Gelmuda