Z okazji Święta Patrona szkoły Samorząd Uczniowski, świetlica, nauczyciel plastyki i biblioteka szkolna zorganizowali konkursy plastyczne pt. „80 rocznica Powstania zamojskiego” i „Armia Krajowa w oczach dziecka”. Na konkursy wpłynęło 61 prac z klas I-VIII. Komisja w składzie p. Marzena Kuniec , p. Justyna Cieplak , p. Ewa Adamowicz i pracownicy szkoły mieli bardzo trudny orzech do zgryzienia, ale po burzliwej dyskusji biorąc pod uwagę samodzielność, pomysłowość i estetykę przyznała następujące miejsca i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych;
W kategorii klas I – III
I miejsce zajęła Alicja Socha
II miejsce zajął Oliwier Kozłowski
III miejsce zajęła Martyna Szczytowska
Wyróżnienia otrzymali: Emilka Greszta, Nikola Naklicka i Antoś Trusz
W kategorii klas IV-VIII
I miejsce przypadło Ani Gleń i Mai Gaczoł
II miejsce zajęły Julia Kowalczuk i Julia Korga
III miejsce zajęli Olaf Studnicki i Mikołaj Gałka

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali; Kinga Gontarz, Asia Grela i Miłosz Mazurkiewicz

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy, słowa uznania i wdzięczności za pomoc kierujemy do p. Marzenki Kuciec i innych nauczycieli, którzy przygotowywali dzieci do konkursu a Pani dyrektor dziękujemy za ufundowanie nagród.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego