29 i 30 września – święto patrona szkoły to bardzo ważne dni dla społeczności Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach.

29 września przyjęliśmy uczniów klasy I do naszego, uczniowskiego grona.

Dzieci krokiem poloneza przywitały rodziców, dziadków, uczniów i nauczycieli następnie zaprezentowały cześć artystyczną i złożyły uroczyste ślubowanie. Do tej podniosłej uroczystości przygotowała pierwszaków wychowawczyni, pani Monika Pasieczna.

30 września już wszyscy uczniowie brali udział w uroczystości, która miała następujący przebieg:

Zbiórka pocztów sztandarowych,

Msza święta,

Złożenie wiązanek,

Ceremoniał Szkolny,

Powitanie gości,

Uroczysta akademia,

Wystąpienia okolicznościowe,

Rozstrzygnięcie konkursu ”80 rocznica powstania zamojskiego, Armia Krajowa oczami dziecka”.

Udział w uroczystości to wyraz wdzięczności dla Polskiego Państwa Podziemnego, wyraz pamięci o tym, że z ofiary przeszłych pokoleń powstało niepodległe państwo, w którym nasi uczniowie mogą uczyć się i bawić.

Podczas święta oddaliśmy cześć tym, którzy swoje życie poświęcili za wolność, tym którzy tej wolności nie doczekali i tym, którzy wciąż żyją wśród nas. Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

-pani Agnieszka Pachla-Wizytator Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie-nasz wizytator rejonowy,

– gospodarz tego terenu, bardzo cieszyliśmy się z obecności pana Kazimierza Misztala Burmistrza Krasnobrodu oraz Zastępcy Burmistrza pana Janusza Osia,

jak zawsze był z nami nasz duszpasterz, ksiądz proboszcz Artur Sokół.

Wśród gości były także współpracujące z nami szkoły, reprezentowane przez panią Elżbietę Działę dyrektor Zespołu Szkół w Krasnobrodzie oraz panią Krystynę Czaplę wicedyrektor Zespołu i panią Małgorzatę Kawałek, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim.

Obecność gości w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach, udział w obchodach święta patrona jest dowodem tego co dla Polaka jest ważne.

„Jestem Polakiem więc mam obowiązki polskie” – ta myśl jednego z ojców naszej niepodległości Romana Dmowskiego realizowana była przez pokolenia nie tylko dorosłych ale także dzieci. To one broniły mowy polskiej we Wrześni, to one walczyły o Lwów, walczyły w Szarych Szeregach. A dzisiaj na uczniów naszej szkoły spada szczególny obowiązek szerzenia etosu Armii Krajowej, nie walki ale życia dla wartości, które wypisane były na sztandarach .

Już dziś uczniowie naszej szkoły noszą sztandar w zastępstwie żołnierzy, którzy odchodzą.

W drugi dzień świętowania, wszyscy śpiewając o walce i Ojczyźnie daliśmy wyraz naszemu patriotyzmowi. Kochać Ojczyznę, to tak łatwo powiedzieć, podczas uroczystości kolejny raz chcieliśmy pokazać, że kochamy Polskę a patron naszej szkoły Armia Krajowa jest dla nas wzorem jak żyć dla Ojczyzny.

Po uroczystości na uczniów i zaproszonych gości czekał poczęstunek.

Przygotowanie święta to praca zespołowa, dlatego chcę podziękować nauczycielom, pracownikom obsługi, rodzicom, uczniom za zaangażowanie w prace nad zorganizowaniem i uświetnieniem święta patrona szkoły.