W roku szkolnym 2023/2024 w klasie II realizowana jest innowacja pedagogiczna „Słowa nowe poznajemy, ich znaczenie rozumiemy”.  

Innowacja jest odpowiedzią na coraz częściej pojawiające się trudności związane z rozumieniem wypowiedzi czytanych i pisanych oraz brakiem dobrej komunikacji w przekazie słownym między rówieśnikami.

Im wcześnie dzieci poznają bogaty zasób słownictwa, tym swobodniej będą z niego korzystać.

Cele główne:

  • wzbogacanie słownictwa uczniów, poszerzanie zasobu słów, poprawności gramatycznej, fleksyjnej i składniowej,
  • rozbudzenie chęci i motywacji do nauki,
  • kształtowanie i utrwalanie postaw twórczych,
  • wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju,

Cele szczegółowe:

  • uatrakcyjnienie zajęć,
  • pogłębianie zainteresowania mową ojczystą,
  • zwiększanie sprawności w zakresie słuchania i czytania ze zrozumieniem,
  • rozwijanie aktywności uczniów w zakresie wykorzystywania trudnych słów,
  • wykorzystywanie przez uczniów nowych słów w mowie i piśmie.

Harmonogram realizacji innowacji:

Zakres działania
Cotygodniowe wprowadzanie „słówka tygodnia” i aktywności z nim związanych (używanie w mowie, piśmie, rysunku, sprawdzenie znajomości znaczenia):

●    adaptacja,

●    debiut,

●    obiektywny,

●    bynajmniej,

●    etycznie,

●    restrykcja,

●    afirmacja,

●    pretensjonalny,

●    konwersacja,

●    konstytucja,

●    rozejm,

●    kreatywność,

●    alternatywny,

●    trylogia,

●    asertywność,

●    awersja,

●    dyplomacja,

●    melancholia,

●    rwetes,

●    kontrakt,

●    konkluzja,

●    meloman,

●    nostalgia,

●    spolegliwy,

●    trywialny,

●    bagatelizować,

●    dylemat,

●    konfident,

●    emigrant.

Październik 2023                        – maj 2024

W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzona będzie obserwacja pracy uczniów. Pozwoli ona ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski i podjąć decyzję o ewentualnym kontynuowaniu innowacji w kolejnym roku szkolnym.  

Osoba realizująca innowację: 

                                                                                                        Monika Pasieczna