Innowacja pedagogiczna przedszkolaków „Europa i ja”

W roku szkolnym 2023/2024 oddziały przedszkolne ,, Sówki‘’ i ,,Pszczółki” będą realizowały Innowację Pedagogiczną pt. „Europa i ja” . Została ona napisana w oparciu o Ogólnopolski Projekt Edukacyjny EUROPA I JA stworzony przez autora Ilonę Broniszewską.

Zakłada, iż przedszkolaki zdobędą nowe doświadczenia, rozwiną zainteresowania dotyczące Europy oraz nauczą się nowych treści o państwie Wielka Brytania oraz Włochy.

Od października do maja 2024 roku dzieci będą wykonywać zadania dotyczące wybranego kraju.

Innowacja zakłada rozbudzanie w młodym pokoleniu zainteresowań związanych z krajami europejskimi, wzbogacanie wiedzy uczniów na temat wybranego państwa, kształtowanie postawy szacunku wobec innych, rozwijanie umiejętności poszukiwań i wykorzystania zdobytych informacji oraz wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania, integracja zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie, nauka przez zabawę.

Innowacja ma zapewnić wysoką, jakość kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz poszerzyć wiedze na temat Europy.

Głównym celem wprowadzanej innowacji jest przybliżenie dzieciom wiedzy na temat wybranych krajów europejskich.

W pracy zastosowane będą metody pracy podające,działania praktyczne, problemowe, eksponujące.

W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzona będzie obserwacja pracy dzieci. Pozwoli ona ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski i podjąć decyzję o ewentualnym kontynuowaniu innowacji w kolejnym roku szkolnym.

Data wprowadzenia innowacji: październik 2023

Data zakończenia innowacji: maj 2024

Nauczyciele oddziałów przedszkolnych:

Katarzyna Nowosad, Joanna Kwiatkowska