Jak co roku, w ostatnich dniach września nasza społeczność uczniowska świętowała rocznicę nadania imienia Armii Krajowej naszej szkole. Imię to jest jak zobowiązanie do właściwej postawy i zawsze, i wszędzie staramy się temu podołać, aby być godnym posiadania takiego patrona.  

Czwartek 28 września był dniem niezwykle radosnym, ponieważ powitaliśmy wśród naszej szkolnej rodziny nowych uczniów. Pod kierunkiem wychowawcy p. Dagmary Pryciuk pierwszaki doskonale zdały test, który przeprowadzili starsi koledzy i pani Dyrektor pasowała ich na pełnoprawnych uczniów. Uroczystość tę uświetnił swoją obecnością pan Kazimierz Misztal – Burmistrz Krasnobrodu. Tego dnia nastąpiło również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego “Ilustracja do pieśni partyzanckiej” w młodszej grupie wiekowej.  

Drugi dzień uroczystości przebiegł w atmosferze refleksji i zadumy nad tragiczną historią naszego regionu. Wielu wzruszeń dostarczyli nam uczniowie występujący na scenie, których przygotowały p. Jolanta Socha i p. Ewa Szokało, a za oprawę muzyczną odpowiadał p. Jacek Kowalik.  Dzień był niezwykle piękny i słoneczny a młodzież szkolna, by pokazać nam los wysiedleńców ziemi zamojskiej, wkroczyli opatuleni w zimowe płaszcze i z tobołkami na plecach. Czytali listy, które mogłyby być napisane przez wysiedleńców, doświadczających brutalne rozdzielenie z rodziną. Doskonale komponowała się z tym dekoracja przygotowana przez p. Justynę Cieplak i p. Monikę Pasieczną. Tragiczny to był los, bliscy byli rozdzielani, wiele osób nie przeżyło podróży, a jeszcze więcej zginęło w obozach koncentracyjnych.  Historia boleśnie doświadczyła naszych przodków i to naszym zadaniem jest oddawanie czci poległym.   

Na naszą uroczystość przybyło wielu znamienitych gości. Byli wśród nas żołnierze, członkowie ze wszystkich Kół ŚZŻ AK Okręg Zamość. Swoją obecnością zaszczyciła nas także pani Monika Żur – Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie, wśród gości obecna była również pani Agnieszka Adamczuk – radna powiatu zamojskiego. W naszym święcie nie mógł uczestniczyć pan Kazimierz Misztal, burmistrz Krasnobrodu, ale reprezentował go pan Kazimierz Gęśla- sekretarz gminy. Jak zawsze był z nami nasz duszpasterz, ksiądz Artur Sokół. Nie mogło również zabraknąć pani Elżbiety Działy – Dyrektor ZS w Krasnobrodzie oraz pani Krystyny Czapli – Wicedyrektor ZS. Swoją obecnością zaszczyciła nas również pani Barbara Kowal, dyrektor Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie oraz pani Elżbieta Nizio – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce i pani Bożena Ożga kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie. Był z nami również pan Tomasz Studnicki, przewodniczący Rady Rodziców.  

Po mszy świętej, złożeniu wieńców przed pomnikiem upamiętniającym naszego patrona oraz części artystycznej, zaproszeni goście zabierali głos, zaznaczając, jak ważnego mamy patrona. Przypominali nam, że powinniśmy być dumni wywodząc się z tego miejsca i ideały AK powinny nam przyświecać przez całe życie. Pani Monika Żur wraz z p. Dyrektor Elżbietą Zub wręczyły nagrody podczas rozstrzygnięcia konkursu plastycznego “Ilustracja do pieśni partyzanckiej” w starszej grupie wiekowej. Po części oficjalnej zarówno zaproszeni goście, jak i uczniowie udali się na poczęstunek, który przygotowała Rada Rodziców. Wielkie podziękowania należą się obsłudze szkoły, która pomagała we wszystkich działaniach. Od 22 lat z wielkim szacunkiem obchodzimy święto patrona szkoły, przypominamy o żołnierzach AK chcemy od nich uczyć się żyć, chcemy być godni nosić imię Armii Krajowej.