W dniu 10.11.2023 roku przedszkolaki z grup ,, Sówki’’ i ,,Pszczółki” przyłączyły się do akcji „Szkoła pamięta ”.

Celem wydarzenia było zwrócenie uwagi młodych Polaków na potrzebę pielęgnowania pamięci bohaterów naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu i społecznością lokalną.

W ramach działania zorganizowano wycieczkę patriotyczną na cmentarz w Krasnobrodzie.

Przedszkolaki odwiedziły mogiły poległych żołnierzy walczących w obronie naszego kraju w okresie II Wojny Światowej oraz Powstania Styczniowego. Zapoznały się z historią 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich, zapaliły znicze na grobach poległych żołnierzy w bitwie pod Krasnobrodem.

Dzieci z zadumą i wielkim przejęciem uhonorowały naszych bohaterów.

 

K. Nowosad, J. Kwiatkowska