10 listopada 2023 przedszkolaki z grup ,,Pszczółki” i ,, Sówki” uczestniczyły w spotkaniu z Burmistrzem MiG Krasnobród Panem Kazimierzem Misztalem.

Najmłodsi członkowie naszej społeczności szkolnej odwiedzili go w Urzędzie Miasta i Gminy Krasnobród.

Celem wizyty było uzyskanie informacji o codziennej pracy burmistrza jego kompetencjach oraz sposobie odpoczynku .

Spotkanie z burmistrzem i wizyta w gabinecie była wielkim przeżyciem dla małych dzieci rozmawiających o poważnych sprawach.

Rozmowa była mini wywiadem, przebiegała w przyjaznej i życzliwej atmosferze.

Dzieci z zainteresowaniem wysłuchiwały odpowiedzi Burmistrza na zadawane przez nich pytania; m.in. „czym pan zajmuje się na co dzień ?’’, ,, czy mieszka pan w urzędzie?’’.

Na pamiątkę spotkania przedszkolaki przekazały Burmistrzowi pamiątkowy prezent w postaci portretu namalowanego przez Elizę Tkacz z grupy ,, Sówki”.

Nauczyciele przedszkola wspólnie z dziećmi dziękują Panu Burmistrzowi za poświęcony czas i miłe przyjęcie w instytucji.

K. Nowosad, J. Kwiatkowska