OPŁATY ZA WYŻYWIENIE W MIESIĄCU

kwietniu 2024r.

Pełny obiad – 100,00 zł

Zupy – 40,00 zł

Drugie danie – 70,00 zł

Wpłaty za wyżywienie dokonywane mogą być wyłącznie na konto do 10 każdego miesiąca na adres:

Zespół Szkół w Krasnobrodzie nr konta 14 9639 0009 2002 0058 8276 0003

W tytule przelewu proszę podać:

-imię i nazwisko ucznia korzystającego z wyżywienia

-szkoła (Szkoła Podstawowa w Kaczórkach)

-miesiąc za który jest opłata (kwiecień)

Przypominamy o konieczności zgłaszania nieobecności ucznia na obiadach!