„W celu upamiętnienia chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego, ustanawia się dzień 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski” – głosi ustawa przyjęta przez Sejm 22 lutego 2019 r. Narodowe Święto Chrztu Polski upamiętnia wydarzenie z 966 roku  i jest okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu, a także skłania do zadumy i wdzięczności.

Chrzest księcia Mieszka I to przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego, które jest uznawane za symboliczny początek polskiej państwowości. Miało ono fundamentalne znaczenie polityczne, tożsamościowe, a także kulturowe i wprowadziło rodzące się wówczas państwo polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej. Był to potężny impuls rozwojowy, który umacniał władzę księcia, wspierał integrację młodego organizmu państwowego, dawał mocniejsze podstawy suwerenności i bezpieczeństwa. Mieszko I zdecydował się na przyjęcie chrztu z Rzymu za pośrednictwem Czech. Za symboliczną datę Chrztu Polski uznaje się Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r.

Aby podkreślić doniosłość tego wydarzenia i i uczcić jego 1058 rocznicę, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach przygotowali uroczystą akademię. W poruszającym widowisku muzyczno- słownym przedstawili dzieje państwa polskiego od czasów, gdy nasi przodkowie wierzyli w istnienie wielorakich bóstw, które kształtowały ich kulturę i życie codzienne, aż do momentu, gdy Mieszko I przyjmując chrzest, zrównał nasz kraj z innymi krajami chrześcijańskimi, wzmacniając jego potęgę.

D. Pryciuk