ZARZĄDZENIE DYREKTOR SZKOŁY

11 listopada 2021 0 Comments

ZARZĄDZENIE DYREKTOR SZKOŁY

8 listopada 2021 0 Comments

ZARZĄDZENIE DYREKTOR SZKOŁY

2 listopada 2021 0 Comments

NAUKA ZDALNA OD 29 MARCA 2021 ROKU

28 marca 2021 0 Comments

WRACAMY CZASOWO DO NAUKI ZDALNEJ

18 marca 2021 0 Comments

OFFICE 365 DLA UCZNIÓW

16 kwietnia 2020 0 Comments

KOMUNIKAT DYREKTOR SZKOŁY

2 kwietnia 2020 0 Comments

UWAGA RODZICE!

23 marca 2020 0 Comments

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych zostało przedłużone do 10 kwietnia 2020r. Jednocześnie przypominam o trwającym kształceniu na odległość. Proszę Państwa o śledzenie dziennika elektronicznego oraz naszej strony internetowej, będziemy tam na bieżąco zamieszczać informacje. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie.  Dziękuję Państwu za dotychczasowy wysiłek i proszę: wspierajmy się, bo tylko …