W roku szkolnym 2022/2023 w klasie I realizowana jest innowacja pedagogiczna „Wielka przygoda z lapbookiem”.  

Innowacja pedagogiczna zrodziła się z poszukiwania skutecznego i ciekawego sposobu, w jaki możemy przekazać uczniom wiedzę. Jednym z najlepszych sposobów jest stosowanie metod aktywizujących. To one pobudzają uczniów do działania i lepszego przyswajania zdobytych umiejętności.   

Lapbook to  rodzaj teczki tematycznej i obrazkowej mapy myśli, w której  umieszcza się informacje, ciekawostki, zadania i zagadki na wybrany temat. To wszystko jest przedstawione w ciekawej formie graficznej: przegródek, kieszonek , zakładek , harmonijek czy  mini-książeczek. 

Cele główne innowacji: 

  • uporządkowanie, systematyzowanie i utrwalania wiadomości zdobytych przez uczniów, 
  • rozbudzenie ciekawości poznawczej, 
  • rozwijanie zdolności manualnych, 

 Zakres treści i harmonogram działań: 

L.p 

Treści realizowane w grupie 

 

Terminy 

1. 

Dary jesieni. 

 

Październik 2022 

2. 

Nasza Ojczyzna- Polska. 

 

Listopad 2022 

3. 

Świąteczne tradycje i zwyczaje. 

 

Grudzień 2022 

4. 

Zima kocha dzieci. 

 

Styczeń 2023 

5. 

Plastusiowy pamiętnik. 

 

Luty 2023 

6. 

W marcu jak w garncu. 

 

Marzec 2023 

7. 

Zwierzęta domowe. 

 

Kwiecień 2023 

9. 

Moja rodzina. 

 

Maj 2023 

W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzona będzie obserwacja pracy uczniów. Pozwoli ona ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski i podjąć decyzję o ewentualnym kontynuowaniu innowacji w kolejnym roku szkolnym.  

Osoba realizująca innowację: 

                                                                                                        Monika Pasieczna