W roku szkolnym 2021/2022 nasza biblioteka realizuje innowację „MŁODY PATRIOTA”. 

Osoba odpowiedzialna za innowację: Monika Pasieczna- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel bibliotekarz. 

Adresaci innowacji: uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach. 

Niniejsza innowacja jest zgodna z kierunkiem polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. 

Biblioteka szkolna jest miejscem, gdzie w szczególny sposób można realizować cele nie tylko opiekuńcze, ale także dydaktyczne i wychowawcze. Jest takim miejscem w szkole, gdzie zawsze jest cisza, spokój, nauczyciele nie wymagają, nie stawiają stopni. Do biblioteki można przyjść nie tylko po to by wypożyczyć potrzebną nam lekturę. Jest to miejsce, gdzie można wypocząć, sięgnąć po ciekawą książkę, album. Niestety uczniowie coraz rzadziej korzystają z tej formy spędzania wolnego czasu. Książka przegrywa z Internetem, popularnymi grami komputerowymi czy z telewizją. Zapał i zamiłowanie do książek trzeba rozwijać już od najmłodszych lat. Należy pamiętać, że dzieci, które nie mają częstego kontaktu z książką mają mniejszy zasób słownictwa i uboższe myślenie pozbawione wyobraźni. Mądre bajki, baśnie, podania, legendy są zbiorem uniwersalnych wartości moralnych, uczą uczciwości szacunku, odpowiedzialności, życzliwości, rozumu, odwagi czy sprawiedliwości. Czytanie pozwala dzieciom pomyśleć o konsekwencjach swoich czynów, słów, pomaga odróżnić dobro od zła. Regularne czytanie dziecku dla przyjemności jest najskuteczniejszą metodą wychowania czytelnika, człowieka samodzielnie myślącego, posiadającego wiedzę i umiejętność jej poszerzenia, kulturalnego, etycznego i z wyobraźnią. 

Głównym celem innowacji jest:

Innowacja pedagogiczna ,,MŁODY PATRIOTA” dotyczy rozwijania wśród uczniów umiejętności czytelniczych, poznawczych, manualnych przy pomocy różnego typu zajęć wzajemnie uzupełniających się: zajęć czytelniczych, plastycznych, technicznych, muzycznych, tanecznych, zabaw dydaktycznych, zajęć multimedialnych. Głównym źródłem wychowawczym jest odpowiednio dobrana legenda związana z wybranym miastem lub regionem naszego kraju. Uczniowie poznają piękno kraju ojczystego, poszerzą zakres wiedzy o Polsce i jej historii.