Wpływy na komitet 2016/2017

Z poprzedniego roku pozostało- 66.92zł Wpłaty na komitet 3 125zł Dzień Nauczyciela – 81.12 zł Poczęstunek na choinkę -270.31zł Upominki na choinkę -675zł Dodatkowe paczki dla dzieci +145zł Nagrody dla sportowców -150zł Dzień Dziecka oraz Piknik Rodzinny -1 687.84zł Nagrody na koniec roku -300zł Pozostało 172.65zł Rachunki 1 Rachunki 2 Rachunki 3 Rachunki 4 Rachunki …

Wpływy na komitet 2015/2016

Stan na 01.09.2015: 7,39zł Wpłaty na Komitet Rodzicielski: 2691zł Wpłaty dzieci z zewnątrz (na choinkę): 98zł Nagrody dla dzieci dodatkowych: -51,52zł Nagrody na choinkę: -796,10zł Pani Dyrektor przekazała pieniądze: 24zł Zakupiono czekolady dla dzieci: -24zł Dzień Nauczyciela: -68,09zł Poczęstunek na choinkę: -197,32zł RAZEM ZOSTAŁO: 1683,36zł     Dzień Rodziny: Trampoliny: 750zł Kiełbasa, napoje i słodycze: …

Protokoły z posiedzeń

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 25 września 2014 roku. Na posiedzieniu obecni człownkowie Rady Rodziców wybrali wśród siebie osoby pełniące funkcje w Prezydium Rady Rodziców. Wybrano Następujące osoby: Przedowniczący Prezydium Rady Rodziców: Lidia Roczkowska Z-ca Przewodniczacego Prezydium Rady Rodziców: Dariusz Cieplak Sekretarz Prezydium Rady Rodziców: Anna Korga Skarbnik Prezydium Rady Rodziców: Beata Nizio …

Regulamin Rady Rodziców

Rada Rodziców w Szkole Podstawowej w Kaczórkach I.Reprezentacja rodziców.1.W zespole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów.2.W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu Rad Klasowych, wybranych w wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej klasy. 3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. II.Kompetencje Rady Rodziców.1.Uchwalanie w porozumieniu z Radą …

Wpływy na komitet 2014/2015

Wpływy na komitet 2014/2015 Prowizja przekazana od P. Dyrektor 145,81 zł Zakupiono tort oraz kwiaty na Dzień Nauczyciela -169,31 zł Wpływy na komitet rodzicielski klasa 0 a 378 zł   klasa 0 b 363 zł 30 zł klasa I 375 zł   klasa II 261 zł 50 zł klasa III 303 zł 90 zł klasa …

Wpływy na komitet 2013/2014

Wpływy na komitet 2013/2014  Komitet:  2985 zł  Dodatkowe pieniądze na paczki i poczęstunek:  303 zł  P. Dyrektor prowizję przekazała komitetowi:  46,56 zł  razem  3334,56 zł   Wydatki Choinka 2288,45 zł Dzień Wiosny 188,82 zł Dzień Dziecka 743,42 zł Dzień Rodziny 240,08 zł  razem -126,21 zł